Składki członkowskie Okręgowe

Powiadom znajomego:

Składki Okręgowe 2024

     Załącznik nr 1 do Uchwały  Zarządu Okręgu  nr  60 z dnia  02.10.2023

Tabela  opłat i składek  członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód

w Okręgu PZW Tarnów na rok 2024

 

Rodzaj składki rocznej

Cena zł

DOSTĘPNE WODY Załącznik

PODSTAWOWA

ULGOWA

UCZESTNIK

1.

Składka Członkowska  na ochronę i zagospodarowanie wód Pełna roczna: P

640,00 zł

535,00 zł

390,00 zł

1,2,3,4,5

 2.

Składka Członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód Niepełna roczna N

190,00 zł

135,00 zł

40,00 zł

1

370,00 zł

315,00 zł

220,00 zł

2

3.

Składka Uzupełniająca U  Do Składki Członkowskiej Niepełnej (podstawowa, ulgowej, uczestnika)  w Okręgu PZW Tarnów

 

a)

Składka Uzupełniająca U

  20,00 zł

20, 00 zł

 20, 00 zł

1

b)

 200,00 zł

200,00 zł

200,00 zł

2

d)

  50, 00 zł

 50,00 zł

50, 00 zł

3

e)

 

f)

   50,00 zł

 

   150,00 zł

50,00 zł

 

100,00 zł

zwolniony

 

100,00 zł 

4

 

5

4.

Składka Członkowska  na ochronę i zagospodarowanie wód okresowa na wybrane  obwody rybackie rzeki, zbiorniki, stawy.

a)

1-dniowa na  wody otwarte zał. 1

30,00 zł

Dla członków PZW

1

b)

1-dniowa na wody zał. 2,3

50,00 zł

Dla członków PZW

2,3

c)

         + środki pływające

55,00 zł

2,3,4

d)

3 dniowa na wody otwarte zał.1

75,00 zł

Dla członków PZW

1

e)

3 dniowa na wody zał. 2,3

115,00 zł

Dla członków PZW

2,3

f)

+ środki pływające

120,00 zł

2,3,4

g)

7 dniowa na wody otwarte zał. 1

120,00 zł

Dla członków PZW

1

h)

7 dniowa na wody zał. 2,3

180,00 zł

Dla członków PZW

2,3

i)

+ środki pływające

190,00 zł

2,3,4

 

 

1.

Egzamin na kartę wędkarską

30,00 zł

Zwolnienia w opłacie należą do decyzji Zarządów Kół

 

 

 

Uwagi i wyjaśnienia

Składka Członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód Pełna podstawowa: P - Dla członków PZW, którym nie przysługują żadne zniżki.

 

Składka Członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód Pełna Ulgowa: Dla członków PZW odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZW studentów i młodzieży uczącej się w wieku od 17 do 24 lat, członków PZW mężczyzn powyżej 65-go życia a kobiet powyżej 60-go roku życia, dla członków PZW, których współmałżonek uiścił składki za wędkowanie oraz członkowie legitymujący się uprawnieniem wynikającym z posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Składka Członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód Pełna Uczestnik: Dla młodzieży do lat 16-tu z zastrzeżeniem, że osoba poniżej 14-tego roku życia może wędkować jedynie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej kartę wędkarską. Młodzieży do lat 16-tu zabrania się wędkowania w porze nocnej bez opieki osoby pełnoletniej.

Składka Członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód Niepełna (podstawowa),: Dla członków PZW, którym nie przysługują żadne zniżki i rezygnują z niektórych wód lub metod wędkowania.

Składka Członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód Niepełna (ulgowa) Dla członków PZW odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZW, studentów i młodzieży uczącej się w wieku od 17 do 24 lat, członków PZW mężczyzn powyżej 65-go życia a kobiet powyżej 60-go roku życia, dla członków PZW, których współmałżonek uiścił składki za wędkowanie oraz członkowie legitymujący się uprawnieniem wynikającym z posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności i rezygnuje z niektórych wód lub metod wędkowania.

Składka Członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód Niepełna (uczestnika) - dla młodzieży do lat 16-tu zastrzeżeniem, że osoba poniżej 14-tego roku życia może wędkować jedynie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej kartę wędkarską. Młodzieży do lat 16-tu zabrania się wędkowania w porze nocnej bez opieki osoby pełnoletniej i rezygnują z niektórych wód lub metod wędkowania.

Składki Uzupełniające U Do Składki Członkowskiej Niepełnej (podstawowej, ulgowej, uczestnika) w Okręgu PZW Tarnów dla Członków, którzy zamierzają skorzystać z większej ilości wód z niektórych wód lub metod wędkowania.

 

 

Szczegółowe wyjaśnienia dot. ulg i zwolnień w opłacie składek oraz o sposobie ich uiszczenia:

  1. Honorowi członkowie PZW oraz odznaczeni złotą z wieńcami odznaką PZW są zwolnieni ze składek członkowskich niepełnych na zagospodarowanie i ochronę wód. Obowiązuje wpis do legitymacji członkowskiej na podstawie legitymacji odznaki PZW.

  2. Członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW płacą ulgową składkę członkowską pełną (na potrzeby finansowania zadań organizacyjnych i sportu wędkarskiego oraz na potrzeby zagospodarowania i ochrony wód).

  3. Składki okresowe nie są objęte ulgami.

  4. Nie ma ulg przy składce uzupełniającej, płacą wszyscy którzy chcą korzystać z wód załącznik nr 2

  5. Wykupienie składki uzupełniającej na środki pływające jest możliwe tylko po wykupieniu załącznika nr 2 stawy (Trzydniaki, Trzydniaki S1, Narożniki, Kłaj + Starorzecze Rz. Raby, Kantoria, Komorów i Niwka, Bobrownik Wielkie)

  6. Członek uczestnik z innego Okręgu PZW opłaca składki według załączonej tabeli.

 

Załącznik 1 wykaz wód:

Wszystkie rzeki, potoki oraz zb. Czchów, zb. Skrzyszów i staw Olszyny

 

Załącznik 2 wykaz wód:

Stawy pożwirowe (Niwka, Trzydniaki, Trzydniaki S1, Narożniki, Kantoria, Komorów, Bobrowniki Wielkie, Kłaj + Starorzecze rzeki Raby północna część względem autostrady )

 

Załącznik 3 wykaz wód:

Trzydniaki S2 oraz Bobrowniki „PRZED WAŁM” złów i wypuść. Można wykupić tylko z załącznikiem nr 2

 

Załącznik 4 Połów ze środków pływających:

Obowiązuje na zbiornikach pożwirowych: Bobrowniki Wielkie, Komorów, Niwka, Narożniki, NO KILL „PRZED WAŁEM”. Pozostałe zbiorniki pożwirowe obejmuje całkowity zakaz używania środków pływających , łódek zdalnie sterowanych , echosond .

Opłata nie dotyczy Członka Uczestnika. Może wędkować ze środków pływających tylko pod opieka osoby posiadającej w/w składkę.

 

Załącznik 5 wykaz wód :

Staw pod opieką Koła .

 

 

Menu